Is de eer van Gods Naam u ook veel waard? Vindt u schelden met 'kanker' echt niet kunnen? Bent u voor respectvolle omgang met elkaar?

De Bond tegen vloeken zet zich in voor eerbied en respect. U kunt daarbij helpen. Door gebed, handen, materiaal en geld. Wij zijn daarom blij dat u overweegt ons te ondersteunen. Elke bijdrage is hartelijk welkom!

Lukt financieel steunen niet, om wat voor reden dan ook? En wilt u toch helpen? Dat kan! De Bond tegen vloeken zoekt altijd nieuwe vrijwilligers. Bekijk onze pagina voor vrijwilligers eens.

Wilt u een gift overmaken zonder gebruik te maken van iDEAL? Gebruik dan het volgende rekeningnummer: NL58 INGB 0000 85 2091

  • Donatie
  • Machtiging
  • Gegevens